Cần xé siêu bền với kết cấu được phân bổ dày đều ở cả miệng, thân và đáy sản phẩm. Sản phẩm có các kích thước như sau
Tên sản phẩm Kích thước
Cần xé 6 53.2 x 34 x 34.7 cm
Cần xé 7 55.3 x 36.5 x 38 cm
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 36x53cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao-: 31.5x48cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 25x49cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC: 34x22x7 cm
Sai số cho phép: +/-5%
Màu chuẩn:
 
 
 
Tính năng đặc biệt:  Sản phẩm có thể sử dụng để chứa đựng thực phẩm do không có thành phần độc hại trong nhựa. Ngoài ra, với chất liệu nhựa chịu được nhiệt độ trong môi trường động lạnh (-200C) nên sản phẩm rất thích hợp sử dụng trong môi trường của nhà máy thủy sản.
Liên hệ
Kích thước: 
DxRxC: 47.5x37.5x16.5 cm
Sai số cho phép: +/-5%
Màu chuẩn:
 
Các thông số khác:
Chân khay cao: 0,8 cm
Độ rộng của khe lưới: 0,4 - 0,5 cm
 
Tính năng đặc biệt: Sản phẩm có thể sử dụng để chứa đựng thực phẩm do không có thành phần độc hại trong nhựa. Ngoài ra, với chất liệu nhựa chịu được nhiệt độ trong môi trường đông lạnh (-200C) nên sản phẩm rất thích hợp sử dụng trong môi trường của nhà máy thủy sản.
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC: 34.5x28.2x12 cm
Sai số cho phép: +/- 5%
Màu chuẩn:
 
Tính năng đặc biệt: Sản phẩm có thể sử dụng để chứa đựng thực phẩm do không có thành phần độc hại trong nhựa. Ngoài ra, với chất liệu nhựa chịu được nhiệt độ trong môi trường đông lạnh (-200C) nên sản phẩm rất thích hợp sử dụng trong môi trường của nhà máy thủy sản.
Liên hệ
Kích thước: 
DxRxC: 34x22x7 cm
Sai số cho phép: +/-5%
Màu chuẩn:
 
 
Tính năng đặc biệt: Sản phẩm có thể sử dụng để chứa đựng thực phẩm do không có thành phần độc hại trong nhựa. Ngoài ra, với chất liệu nhựa chịu được nhiệt độ trong môi trường đông lạnh (-200C) nên sản phẩm rất thích hợp sử dụng trong môi trường của nhà máy thủy sản.
Liên hệ
Giỏ nhựa chuyên dùng để đóng hàng cho các vựa trái cây vận chuyển đi các tỉnh. Có 3 kích thước để khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng:
Tên sản phẩm Mã sản phẩm Kích thước thân Kích thước nắp
Giỏ trái cây 1 CT - SC16 48 x 38 x 28cm 49x39x1cm
Giỏ trái cây 2 CT - SC17 50.6 x 38 x 28cm 51.5 x 39 x 1cm
Giỏ trái cây 3 CT - SC18 50 x 39 x 30cm 51.2 x 40.2 x 1.2cm
Liên hệ
Rổ thủy sản 1: Ø 41x13 cm
Rổ thủy sản 2: Ø 36x12 cm
Rổ thủy sản 3: Ø 30x10 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: Ø41x13cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 
Ø41x13cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ