Liên hệ
Kết nhựa hay còn gọi là rổ, sọt, ky nhựa. Sản phẩm bền chắc, nguyên liệu chính phẩm an toàn cho sức khỏe. Hiện tại chúng tôi có mẫu kết 3,1 tấc bít đáy và hở đáy (đáy bít có thể yêu cầu khoan lỗ ở đáy theo yêu cầu)
Kích thước như sau:
- Kết 3,1 tấc: 61,5 x 43 x 31 (cm)
- Kết 3,9 tấc: 61,5 x 43 x 39 (cm)
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC: 50x30.5x10 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC61x42x25 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC61x42x19 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC: 61x42x19 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC61x42x25 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC: 53x35.5x14.5 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC61x42x10 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC61x42x10 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC: 48.5x38.5x13 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC: 71x47x33 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC61x42x40 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!