Liên hệ
Kích thước:
Đường kính-Chiều cao: 24x26 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC: 24x24x27 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
 
Đặc điểm khác: hoa văn trên mặt ghế là hình 2 con voi đứng đối xứng với nhau
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC: 48x40x63 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC: 48x40x89 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
DxRxC: 64x44x51 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!
Liên hệ
Kích thước:
Ghế đẩu: DxRxC: 25x25x46 cm
Ghế vuông: DxRxC: 22x22x26 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:

Đặc điểm khác: Họa tiết trên mặt ghế là hình đôi long phụng đối xứng giữa trục tâm ghế.
Số lượng:
CHI TIẾT ĐẶT MUA!